Uncategorized

3 posts

C.M. surface treatment S.p.A. – tryskanie povrchov

“C.M. Surface Treatment S.p.A.” je spoločnosťou s 50-timi zamestnancami, je situovaná na okraji Modeny neďaleko Bologni. Nosným programom spoločnosti je návrh, výroba a predaj automatických otryskávacích strojov. Viac ako 50 rokov skúseností je zhmotnených v každom zo 150 štandardných modelov. Stroje C.M. v prevedení s otočným stolom, bubnom, závesným systémom alebo priebežným pásom sa […]