Čelný unášač

2 posts

Neidlein-Spannzeuge GmbH – líder v oblasti presného upínania obrobkov už 60 rokov

Výrobky sú určené pre veľmi presné upínanie valcových súčiastok medzi hrotmi, tak aby ich bolo možné obrobiť na jedno nastavenie a upnutie. Týmto šetria náklady a urýchľujú pracovné časy pri sústružení, brúsení alebo aj meraní. Základ tvoria čelné unášače “Face Driven“. Tieto prenášajú krútiaci moment od vretena na obrobok. Z opačnej strany […]

Obrábanie súčiastky na jedno upnutie

Firma NEIDLEIN sa špecializuje na upínanie medzi hroty pri sústružení, frézovaní a brúsení. Hlavný dôraz je kladený na optimalizáciu procesov obrábania – vychádzajúcu z obrábania celej súčiastky na jedno upnutie. Výsledkom je skrátenie výrobných časov, zvýšenie presnosti a optimalizácia výroby, čo vedie k zníženiu nákladov. Okrem štandardných produktov sa firma […]