Loch

2 posts

Hlbokovŕtacie stroje a jednotky LOCH

www.loch-gmbh.de Už niekoľko desaťročí sa firma LOCH považuje za symbol konštrukcie, výroby jednoduchých a pritom široko využiteľných strojov pre hlboké vŕtanie. Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti so strojmi pre vysoké výkony a presnosti obrábania. Konštrukcia strojov vychádza zo stavebnicového systému. Umožňuje to redukciu nákladov. Takto sa vytvára úspešná charakteristika koncepcie strojov. […]

LOCH – Hlbokovŕtacie stroje a jednotky

Loch, Präzisions Bohrtechnik GmbH, Landshut-Ergolding, Nemecko Už niekoľko desaťročí sa firma LOCH považuje za symbol konštrukcie a výroby jednoduchých a pritom široko využiteľných strojov pre hlboké vŕtanie. Dlhoročné skúsenosti, zvlášť so strojmi pre vysoké výkony obrábania, so strojmi vyrobenými podľa špeciálnych požiadaviek zákazníkov, s konštrukciou vychádzajúcou zo stavebnicového systému, čo umožňuje redukciu nákladov, […]