Automatizačné systémy UNIROBOT od firmy FMB Maschinenbau

Firma FMB Machinery vyrába automatizačné systémy UNIROBOT pre zakladanie a odoberanie obrobkov do hmotnosti až 20 kg s opakovanou presnosťou ± 0,03, 0,06 alebo 0,08 mm v závislosti na typu robota a hmotnosti obrobku. Zakladacie systémy sa ponúkajú samozrejme aj s kompletným krytovaním a klietkovaním zariadenia.

Roboty FMB UNIROBOT sa vyznačujú:

 • Nízke investičné náklady s krátkou návratnosťou
 • Minimálna požiadavka na zastavaný priestor
 • Jednoduchá obsluha
 • Rýchla výmena / prestavba na požadovanú výrobu
 • Vysoká autonómia chodu a spoľahlivosť
 • Krátke amortizačné doby
 • Dlhodobá a bezpečná investícia

Všestranné využitie týchto systémov:

 • Zakladanie a odoberanie kusov zo sústruhov, frézovacích centier, lisov, brúsok, vstrekovacích lisov, meracích zariadení a iných zariadení a strojov
 • Prepojenie celého výrobného celku
 • Montáž stavebnicových celkov

Systémy FMB UNIROBOT ponúkajú tieto opcie:

 • Odhraňovanie
 • Ľahké opracovanie pri upnutí v čeľustiach Unirobotu
 • Snímanie obrobkov
 • Testovanie a meracia funkcia s vyhodnotením nepodarkov
 • Prepojenie statickej kontroly procesu
 • Diaľková kontrola zariadenia (SIM karta / Internet)

FMB ponúka a garantuje:

 • Dlhoročné skúsenosti s automatizáciou
 • Profesionálne poradenstvo
 • Dokonalú aplikáciu až do najmenších detailov
 • Dodávku systému na kľúč – riešenie, ponuka, dodávka, inštalácia, školenie
 • Rýchlu reakciu servisných technikov pri prípadných kolíziách
 • Atraktívne financovanie a leasingové riešenia

 

Rozdelenie automatizačných systémov FMB Unirobot →

 

FMB Unirobot MH5L-5P

zakladací a odoberací robot s paletovým zásobníkom s maximálnou hmotnosťou palety do 25 kg. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je kompletne zakrytovaný.

 

Zakladací systém

5 paletový

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

1800 mm/900 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

1000 mm

6 osí robot s pracovným rádiusom

895 mm

Opakovaná presnosť

±0,03 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

5 kg

FMB Unirobot MH5L-VF

 zakladací a odoberací robot vibračným zásobníkovým kotlom ako prívod a kusovanie pre obrobky a debnou na odobraté kusy. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je kompletne zakrytovaný.

Zakladací systém

Vibračný zásobovač

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

1800 mm/900 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

1000 mm

6 osí robot s pracovným rádiusom

895 mm

Opakovaná presnosť

±0,03 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

5 kg

FMB Unirobot MH5L-XP

zakladací a odoberací robot s paletovým zásobníkom s maximálnou hmotnosťou palety do 25 kg. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je kompletne zakrytovaný.

Zakladací systém

14 paletový

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

1800 mm/900 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

1000 mm

6 osí robot s pracovným rádiusom

895 mm

Opakovaná presnosť

±0,03 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

5 kg

FMB Unirobot MH6-2TB

 zakladací a odoberací robot s 2 x dopravníkovými pásmi 1400×800 mm pre prívod kusov a 1600×800 mm pre transport hotových kusov. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je kompletne zakrytovaný.

Zakladací systém

2 x dopravníkový pás

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

2500 mm/1000 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

1000 mm

6 osí robot s pracovným rádiusom

1422 mm

Opakovaná presnosť

±0,08 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

6 kg

FMB Unirobot MH5L-5P

zakladací a odoberací robot s paletovou zásobníkovou vežou s maximálnou hmotnosťou palety do 25 kg a max. výškou obrobkov 75 mm. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je vybavený kompletným oplotením.

Zakladací systém

Paletová veža

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

2750 mm/2000 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

6 osí robot s pracovným rádiusom

1422 mm

Opakovaná presnosť

±0,08 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

6 kg

FMB Unirobot MH6-W

zakladací a odoberací robot s paletovým vozíkom s maximálnou hmotnosťou palety do 25 kg a max. výškou obrobkov 75 mm. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je vybavený kompletným oplotením.

Zakladací systém

Paletový vozík s 11 paletami

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

2750 mm/2000 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

6 osí robot s pracovným rádiusom

1422 mm

Opakovaná presnosť

±0,08 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

6 kg

FMB Unirobot HP20D-W

zakladací a odoberací robot s jedným vozíkom na odoberanie naukladaných odrobkov aj pre odkladanie hotových obrobkov. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je vybavený kompletným oplotením.

 

Zakladací systém

1 x vozík 950×900 mm pre ukladanie obrobkov

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

2750 mm/1300 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

6 osí robot s pracovným rádiusom

1717 mm

Opakovaná presnosť

±0,06 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

20 kg

FMB Unirobot HP20D-2W

zakladací a odoberací robot s jedným vozíkom na odoberanie naukladaných odrobkov a druhým pre odkladanie hotových obrobkov. Robot sa vybavuje s rýchlo výmennou hlavou pre dvoj alebo troj čeľustné odoberače s ofukovacou funkciou. Robot je vybavený kompletným oplotením.

Zakladací systém

2 x vozík 950×900 mm pre ukladanie obrobkov

Rozmery systémy spolu s ochranným krytovaním dĺžka/šírka/výška

2750 mm/1300 mm/2000 mm

Krytovanie odsúvateľné z boku

6 osí robot s pracovným rádiusom

1717 mm

Opakovaná presnosť

±0,06 mm

Max. manipulačná hmotnosť obrobku

20 kg